Magick Tree Free Resources

magick-treelogojpg

MaWangDui (Health Qigong)

Training material to support Magick Tree students

Movement sequence

 • Starting Stance - Ultimate nothingness 
 • Raising & Lowering Qi
 • Drawing the Bow (Wan Gong)
 • Stretching the Back (Yin Bei)
 • Wild Duck Swimming (Fu Yu)
 • Dragon flying (Long Deng)
 • Bird Spreading its wings (Niao Shen)
 • Stretching the Abdomen (,Yin Fu)
 • Hawk Glaring (Chi Shi)
 • Stretching the waist (Yin Yao)
 • Wild Goose Flying (Yan Fei)
 • Crane Dancing (He Wu)
 • Exhaling with head raised (Yang Hu)
 • Body Bending (Zhe Yin)
 • Closing stance